Sekretesspolicy för OnlineCasinoBox

Introduktion

Här på OnlineCasinoBox (”Webbplatsen”) värderar vi användarnas integritet. I denna Sekretesspolicy kan du läsa om allt som har med din integritet att göra när du använder vår Webbplats. Läs igenom detta dokument för att känna dig trygg och säker. Vi går igenom vilken data vi samlar in, hur och varför. Alla som besöker Webbplatsen godkänner automatiskt våra sekretess- & användarvillkor och samtycker till våra metoder som detaljeras i detta sekretessavtal.

Datasäkerhet

Vi använder oss av det senaste inom krypteringsteknologi och vi har genomfört alla nödvändiga åtgärder i Webbplatsens infrastruktur för att skydda mot dataförlust och missbruk av information.

Kontaktuppgifter

Det är viktigt för oss att våra användare känner sig trygga och säkra när de använder vår Webbplats. Välj en metod nedan och kontakta oss om du har några frågor angående vår Sekretesspolicy.

    • Skicka e-post till: a.hansson@onlinecasinobox.se

Den data vi samlar in och hur det går till

Personer som kontaktar vår kundtjänst registreras automatiskt, sedan spar vi information på Webbplatsen på olika sätt och vis. Vilken information vi samlar in varierar beroende på hur våra besökare använder Webbplatsen och våra tjänster. Läs nedan för en insikt i hur detta fungerar mer specifikt:

Användare som navigerar på Webbplatsen

All navigering på Webbplatsen, oavsett om man har ett konto eller ej, resulterar automatiskt i en insamling av följande information: Teknisk information, IP-adressen (din dators internetadress), inloggningsinformation, vilken webbläsare du använder (typ och version), plats och tidzoninställning, vilka ”Plug-ins” som används i webbläsaren, internetleverantör (ISP), information om datorn/enheten, operativsystem, plattform, med mera. Information om mobiloperatör och enheten samlas också in av användare som besöker Webbplatsen med en mobil enhet.

Trots att detta inte är personlig information så behandlas den med högsta säkerhetsnivå för att vi respekterar våra användares integritet. Denna tekniska information används för att analysera statistik, förbättra vår Webbplats och förse våra användare med hög användarvänlighet och positiva upplevelser.

Information från cookies

Vi använder oss av generella scripts och scripts från Webmaster Tools, Google Analytics och Hotjar när vi samlar in information på Webbplatsen. Dessa analyseringsverktyg gör det möjligt för oss att ytterligare förbättra våra tjänster och produkter. Var god läs vår Cookie Policy för mer information.

Google Analytics är en professionell tjänst som används av Webbplatsen för att optimera produkter, tjänster, navigering, marknadsföring, kampanjer och användarvänligheten. Det ger oss också möjligheten att få ökad förståelse av vår geografisk spridningen. Eftersom det ger oss insikt i hur våra besökare använder Webbplatsen kan vi förbättra oss väldigt effektivt och erbjuda våra användare allt bättre upplevelser.

Sekretesskydd

Personlig information kan endast ses av Webbplatsens personal, då det är nödvändigt för dem att göra det i samband med deras position i företaget. All personlig information är krypterad och skyddad i en säker miljö, i enlighet med alla regler och lagar för skydd av personuppgifter.

Datalagring & Radering av Konto

Alla användare kan välja att radera sina personuppgifter genom att stänga ner användarkontot. När man stänger ner ett användarkonto raderas all information, förutom det vi eventuellt måste behålla enligt lag. Om personuppgifterna anonymiseras (kan ej kopplas till användaren) kan informationen användas för forskning eller statistiska ändamål, på obestämd tid utan att användaren måste informeras om detta.

Användare som registrerar sig för nyhetsbrev eller kampanjer

Om man registrerar sin e-postadress för att ta del av nyhetsbrev eller andra kampanjer, så registreras även användarens namn. Vi kommer då att kontakta användaren via e-post. Det går alltid att avsluta prenumerationer på nyhetsbrev och reklam enkelt genom att följa de anvisningar som kommer med e-postmeddelandena. De som avbryter sin prenumeration av nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden kontaktas fortsatt med e-post angående konto-relaterade ärenden som inte är marknadsföring.

Besökare som registrerar ett användarkonto

Vid registrering av ett användarkonto på webbplatsen måste användaren ge oss personliga uppgifter, vilket inkluderar förnamn, efternamn, födelsedatum, e-postadress och användarnamn. Om man istället registrerar via Facebook, vilket är en funktion vi erbjuder på Webbplatsen, får vi istället tillgång till personlig information via kontots Facebook-profil. Detta inkluderar e-postadress, statusuppdateringar och kontaktlista.

Så använder vi din data

Personlig används för kommunikation, både i anknytning med marknadsföring men också allt som har med användarkontot att göra. Detta rör sig om kontouppdateringar, uppdateringar av våra villkor, ändring av lösenord och annan konto-relaterad kommunikation. Om man inte vill kontaktas i marknadsföringssyfte kan man enkelt avbryta det genom att ändra denna inställningen på sitt användarkonto.

Användare som deltar i kampanjer med tävlingar, lotterier och andra erbjudanden på Webbplatsen kan också kontaktas i framtiden. Information samlas också in via cookies för att förbättra upplevelsen för alla besökare, med intressebaserad annonsering och relevanta erbjudanden. Läs mer om detta i cookies policyn.

Vår behandling av personuppgifter och lagenliga grunder

När det registreras en ny användare samlar vi in identitetsdata, kontaktuppgifter och profil data. Vår lagliga grund för detta är att det är nödvändigt för våra legitima intressen. Det är på detta sätt vi kan skapa våra register och hålla dem uppdaterade. Med denna information kan vi också meddela er om ändringar i våra användarvillkor eller sekretessavtal samt förse våra användare med konton. Detta innebär att vi behöver kunna komma i kontakt med våra användare.

För att kunna skicka nyhetsbrev och marknadsföring samlar vi in identitetsdata, kontaktuppgifter, profilinformation och det som är relevant för marknadsföring och kommunikationssystem. Detta gör vi endast om våra användare har gett sitt uttryckliga samtycke till detta.

Vi samlar också in teknisk information, som används för administrativa syften och för att kunna skydda vår verksamhet och Webbplatsen. Dessa aktiviteter inkluderar felsökning, testning, systemunderhåll, analyser, kundtjänst och rapportering. Vår lagliga grund för detta är att det är nödvändigt för vår verksamhet, då det ger oss möjlighet att driva vår verksamhet på ett tryggt och säkert sätt.

För att kunna förse våra användare med relevant information på Webbplatsen och för att kunna vara effektiva i vår annonsering, samlar vi in identitetsdata, kontaktuppgifter, profilinformation, data för marknadsföring och kommunikation, samt teknisk information. I tillägg ger vi förslag och rekommendationer om produkter och tjänster till de användare som har gett sitt uttryckliga samtycke till att motta denna typ av kommunikation.

Vi använder oss också av analytiska verktyg för att förbättra vår Webbplatsen, vår kommunikation, tjänster och produkter, baserat på teknisk data och statistik. Tack vare detta kan vi ständigt förbättra vår Webbplats, erbjuda allt bättre tjänster och produkter, samt skapa mer positiva upplevelser och vårda våra kundrelationer.

Tredje Parter

Webbplatsen delar inte med sig av dina personuppgifter till någon tredje part, med undantag av vad som anges i denna Sekretesspolicy eller som annars krävs i enlighet med gällande lagar. De företag vi samarbetar med erbjuder tjänster och produkter som gör att vi kan förbättra vår Webbplats och skapa mer värde för våra användare.

Vi förbehåller oss rätten att tillhandhålla anonym statistik om våra användares användning av Webbplatsen, gällande köp, trafik och annan relevant statistik. Denna information är alltid helt anonym. För legitima affärsändamål kan dina personuppgifter delas ut till anslutna bolag eller dotterbolag, som behandlar informationen i enlighet med dataskyddslagen.

Vid sammanslagning, omorganisation eller försäljning av Webbplatsen kan vi överföra all inspelad personlig och icke-personlig information till alla relevanta tredjeparter. I det här fallet kommer Webbplatsen att informera användare innan personlig information bli överförd till ett annat sekretessavtal.

Användarnas Rättigheter

Användare på Webbplatsen har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, begära korrigering av personuppgifter samt begära borttagning av personuppgifter. Det går även att göra en invändning mot Webbplatsens (eller en tredjeparts) användning av dina personuppgifter. Användare har också rätten att begära begränsning till behandlingen av användarens personuppgifter, samt överföring av personuppgifter.

Som användare kan man när som helst kan man återkalla sitt samtycke för direktmarknadsföring, genom att logga in på sitt konto och ändra detta i inställningarna. Notera att alla meddelanden som skickas till oss och all annan direkt kommunikation sparas och katalogiseras i vårt register. Om det uppstår några frågetecken går det alltid att kontakta kundtjänst för omedelbar assistens.

Barnskydd

Då det finns information om spelande på denna Webbplats är inget innehåll riktat mot barn eller besökare under 18 år. Alla produkter, tjänster och all marknadsföring är ej lämplig för besökare under 18 år. Vi ansvarar inte för åtgärder som vidtas av barn eller besökare under 18 år – varken på Webbplatsen, dess underdomäner eller i relation till marknadsföringskampanjer. Ansvaret ligger hos föräldrarna eller förmyndaren. Webbplatsen samlar inte medvetet in eller efterfrågar information från barn eller besökare under 18 år. Om detta har skett av misstag raderas informationen omedelbart.

Andra Webbplatser

När man lämnar vår Webbplats eller omdirigeras automatiskt gäller ej denna Sekretesspolicy, även om man klickar på en banner eller annan länk på en sida som vi har publicerat. Denna Sekretesspolicy är endast gällande för vår Webbplats. Notera att alla andra sajter har utformat sina egna policyer och villkor.

Ändringar av Sekretesspolicyn och andra delar av Webbplatsen

Eventuella ändringar i Webbplatsens Sekretesspolicy publiceras på denna sida och alla användare informeras om uppdateringar via e-post vid behov. Vi uppmuntrar våra användare att hålla sig uppdaterade och återkomma till denna Sekretesspolicy.

Vi förbehåller oss också rätten att ändra och korrigera information på Webbplatsen utan förvarning, på grund av att ändringar sker och all information kan inte alltid vara korrekt på grund av att människor ibland gör fel, inklusive personalen som jobbar på Webbplatsen. Vi strävar efter att förse våra användare med så korrekt information som möjligt vid alla tillfällen.