Introduktion till vår integritetspolicy

Vår integritetspolicy förklarar vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den, hur den information används, de valmöjligheter du har gällande sagt information och hur vi delar den informationen.

1. Den information vi samlar in

Vi samlar information på följande sätt: 1. Information du ger oss. 2. Information vi får från din användning av webbplatsen. Denna information hjälper oss att anpassa webbplatsen och inkluderar:

1.1. Lokaliseringsinformation

När du använder sajten kan vi samla in och bearbeta information om din fysiska plats. Vi använder olika teknologier för att fastställa vart du är, inklusive din IP-adress och andra sensorer.

Lokal lagring

Vi kan samla in och lagra information (inklusive personlig information) lokalt på din enhet med hjälp av mekanismer som lagring för webbläsare (inklusive HTML 5) och datakachar för mjukvaruprogram.

1.2. Cookies och liknande teknologier

Vi och våra partners använder olika tekniker för att samla och lagra information när du besöker webbplatsen, inklusive cookies eller liknande teknologier för att identifiera din webbläsare eller enhet. Det hjälper oss att analysera trafiken till webbplatsen och våra partners webbplatser.

Du kan också ställa in din webbläsare för att blockera alla cookies, inklusive cookies som är kopplade till våra tjänster, eller för att ange när en cookie installeras av oss. Det är dock viktigt att komma ihåg att du kan få problem med många av våra tjänster om dina cookies är inaktiverade. Vi kan till exempel inte komma ihåg dina språkinställningar.

1.3. Information om enheter

Vi samlar in enhetsspecifik information, inklusive vilken typ av enhet du använder, vilket operativsystem du kör samt unika enhetsidentifierare. När du använder sajten så samlar vi automatiskt in viss information som vi lagrar i våra servrar. Detta inkluderar in IP-adress, information om din enhet som till exempel kraschar, systemaktivitet, hårdvaruinställningar, webbläsare, språk, datum, tidsstämplar och cookies som identifierar din specifika webbläsare.

1.4. Personlig information

När du använder webbplatsen kan be dig om viss personlig information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Denna personliga information kan inkludera, men är inte begränsad till, ditt namn, e-post, födelsedag, land, kön (personlig information).

Informationssäkerhet

Vi arbetar hårt för att skydda webbplatsen och våra användare från obehörig tillgång till eller obehörig ändring, delning eller förstörelse av information på vår sajt. I synnerhet krypterar vi vår webbplats med SSL. Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter tappas bort, används eller blir tillgängliga för obehöriga parter.

Så använder vi och delar med oss av information

Vi använder, lagrar och bearbetar information, inklusive personlig information, om dig för att tillhandahålla, förstå, förbättra och utveckla webbplatsen och för att ta kontakt med dig via nyhetsbrev, marknadsföring eller reklammaterial och annan information som är relaterad till webbplatsens tema.

Du kommer att få marknadsföringskommunikation från oss om du har registrerat dig på vår webbplats och inte meddelat oss om att du inte vill ha denna typ av kommunikation. Vi använder information som samlas in från cookies och andra teknologier, som pixeltaggar, för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. Vi kommer att begära ditt samtycke innan vi använder information till ett annat syfte än de som anges i denna integritetspolicy.

Användarnas valfriheter

Vårt mål är att tydligt klargöra vilken information vi samlar in, så att du kan göra meningsfulla val om hur den används. När du använder webbplatsen strävar vi efter att ge dig tillgång till din personliga information. Om den informationen är fel, strävar vi efter att ge dig möjligheten att uppdatera det snabbt eller radera det - om vi inte måste behålla informationen för legitima affärssyften eller juridiska ändamål.

Hur vi distribuerar informationen

Vi delar med oss av personliga uppgifter till företag, organisationer eller individer när vi har ditt samtycke till det. Vi tillhandahåller personliga uppgifter till våra affiliates eller andra betrodda företag eller personer för bearbetning, baserat på våra instruktioner och i enlighet med vår integritetspolicy och andra lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder.

Vi kommer att dela dessa personuppgifter med företag, organisationer eller privatpersoner om vi har skäl att anse att tillgång till, användning av, bevarande av eller utlämnande av informationen är nödvändig för att uppfylla tillämplig lag, förordning, rättslig process eller verkställbar statsförfrågan.

Vi delar också med oss av denna information för att tillämpa användningsvillkoren, inklusive utredning av potentiella överträdelser, för att upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med bedrägerier, säkerhets- eller tekniska problem och för att skydda våra rättigheter, vår egendom eller vår och våra användares säkerhet eller allmänhetens säkerhet enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

Restriktioner

Tjänsterna som erbjuds på vår webbplats är inte riktad till barn under 18 år. Vi samlar inte medvetet in eller begär personlig information från någon under 18 år eller medvetet tillåter sådana personer att registrera sig på sajten. Vi opererar i enlighet med lokala juridiska restriktioner.